26
Haziran
2024
Çarşamba
MERKEZ - KÜTAHYA
Nufus
583.910
Yüz Ölçümü
11.875
İlçe Sayısı
13
Vali
Nufus
237.570
Yüz Ölçümü
0
Belediye Sayısı
130
Köy Sayısı
0
Kaymakam

Küçük Bedesten

Kütahya Çarşısı’nda bulunan Küçük Bedesten günümüzde halk arasında Bit Pazarı ismi ile tanınmaktadır. Bu yapı bedestenden çok kapalı çarşı görünümündedir. Bedestenin yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Ancak eski Tahrir Defterlerinde Timurtaş Paşa’nın vakıfları arasında “Bezistan” ismi geçmektedir. Bedestenin Timurtaş Paşa Camisi’ne yakınlığı göz önüne alınırsa vakfiyede ismi geçen yapının Küçük Bedesten olması kuvvetle muhtemeldir. Bu durumda yapının XIV.yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak kesin de değildir. Timurtaş Paşa vakıfları arasında bir de kervansaray ve han ismi geçmektedir. Bu yapıların ne olduğu konusunda ise herhangi bir kayda rastlanamamıştır.

Küçük Bedestende asıl mekân küçük tutulmuş, buna karşılık iki baştaki giriş kapıları daha karmaşık olarak yapılmıştır. Bedestenin yapımında moloz taşın kullanılması daha ağırlıklı olmuştur. Ancak kemer ve köşelerde kesme taş, üst örtü ve kemerlerde tuğla kullanılmıştır. Bedesten uzunlamasına dikdörtgen planlı olup, oldukça geniş bir alanın iki kenarında karşılıklı dörder dükkân nişinden meydana gelmiştir. Bu dükkânların önleri ahşap camekânla kapatılmış ve her biri bağımsız dükkânlar halini almıştır. Ortada kalan alan oldukça geniş ve yüksektir. Aşağı yukarı simetrik olan bu planda baştaki kemerli, tonozlu bölümlerin araksında birbirinden daha farklı mekân gurupları bulunmaktadır. Kavaflar yönünde söveli kapının arkasında, iki yanda nişler bulunan beşik tonozlu kareye yakın dikdörtgen planlı kapı birimi ardır. Güneyde ise iki kemerle üçe bölünmüş simetrik olmayan bir mekân grubu, merdivenli kapı birimi ile asıl mekânın arasına girmiştir.

XIX. yüzyılda Büyük Bedesten ile birlikte bu yapı da yapılan ek ve onarımlarla orijinalliğini büyük ölçüde etkilemiştir.

Kenthaber Kültür Kurulu

Yayın Tarihi : 9 Şubat 2008 Cumartesi 11:48:37
Güncelleme :3 Temmuz 2009 Cuma 16:25:16

Bu haber hakkında yorum yazmak ister misiniz?
İLGİLİ SAYFALAR