17
Temmuz
2024
Çarşamba
İZMİR

İzmir İz Bırakan Listesi

Ahmet Şevki Akçay İsmail Hakkı İzmirli Niyazi Yoldaş
İlhan Akın Tarık Dursun Kakınç Hüseyin Yurttaş
Doğan Aksan Abdullah Neyzar Karahan Süleyman Ferit Eczacıbaşı
Uğur Alacakaptan Raif Necdet Kestelli Muzaffer Aslan
Metin Altıok Osman Nuri Koçtürk Yüksel Böke
Ertan Andaş Abdullah Kuran Münir Daldal
Baha Tevfik Ethem Menderes Ali Naili Erdem
Muammer Lütfü Bahşi Mustafa Necati Şakir Eczacıbaşı
Muzaffer Şerif Başoğlu Mustafa Nuri Paşa Mustafa Denizli
Şeref Bigalı Kazım Orbay Gönül Yazar
Hüseyin Bilişik M.Necati Özsu M.Yılmaz Ergüvenç
Mahmut Esat Bozkurt Yüksel Pazarkaya Metin Oktay
Muharrem Candaş Nevzat Pesen Sezen Aksu
Hüseyin Cöntürk Halit Refiğ Lale Oraloğlu
Tevfik Çavdar Şükrü Saraçoğlu Alev Oraloğlu
Atilla Dorsay Fethi Savaşçı Yıldırım Önal
Behiç Duygulu Ahmet Adnan Saygun Latife Uşaklıgil
Nejat Ferit Eczacıbaşı Cemal Hakkı Selek Uşakizade Muammer Bey
Rakım Elkutlu Ayetullah Sümer Fazlı Güleç
Aydın Engin Dinçer Sümer Necati Cumalı
Bülent Nuri Esen Nurullah Esat Sümer Cumhuriyet Dönemi İzmir Valileri
Ali Gevgilili İlhan Tekeli Cumhuriyet Dönemi İzmir Belediye Başkanları
Nazan Güntürkün Şekip Tokadizade Hakkı Bey (Bıçakçızâde Ahmed)
Nedret Güvenç Ubeydullah Efendi (Hatipoğlu) Hasan Tahsin Receb (Osman Nevres)
Halit Eyüp (Yenişehirlizade) Vasfi Uçkan Tevfik Nevzat Bey (Çağdaş)
Hüseyin Hilmi Paşa İhsan Ünlüer Kamran Usluer
Atilla İlhan Halim Yağcıoğlu Ahmed Efendi
İsmet İnönü Raşit Yakalı Ömer Baki Efendi


Kayıt sayısı =84