28
Mayıs
2024
Salı
BURSA

Bursa İz Bırakan Listesi

Nilüfer Hatun İsmail Beliğ Mehmed Efendi (Baldırzade)
Lala Şahin Paşa İsmet Bozdağ Mehmed Fahrettin Efendi
Timurtaş Paşa (Demirtaş) Şefik Bursalı Mehmed Said Efendi (Feraizizade)
Muhammed Şah Fenarizade Behzat Haki Butak Mehmed Tahir Bey
Molla Şemseddin Fenari Zeki Müren Nezihe Meriç
Hocazade Muslihiddin Behice Boran Hüseyin Mumcu
Gazi (Köse) Mihal Cenani Mustafa Nesib Efendi (Gazzizade)
Redif Paşa Ali Dikencik Necib Abdülkadir Efendi
Şehzade İsa Çelebi Dursun Bey Sedat Özden
Şehzade Musa Çelebi Sadettin Nüzhet Ergun Fahri Özdilek
Çandarlı Hayreddin Paşa (Kara Halil) İbrahim Ersaraç Hakkı Özkan
Çandarlı Ali paşa Mustafa Ertan Faruk Özkurt
Çandarlı İbrahim Paşa Esiri Mehmet Baha Pars
Çandarlı Halil Paşa Eşref Mustafa Paşa Celal Sılay
Çandarlı İbrahim Paşa Rumi Eşrefoğlu Zeynel Soyuer
Nezih Uzel Müzekkin Nüfus Süleyman Çelebi
Abdi, Abdüvehhab Feraizcizade-Mehmet Şakir Bimen Şen
Abdüllatif Efendi (Gazzizade) Gazali Mehmed Osman Şevki Uludağ
Ahmet Muhtar Paşa (Gazi) Sabiha Gökçen Nedret Uyguç
Niyazi Akıncıoğlu Samim Göreç Halil Bedii Yönetken
Harutyan Aleksanyan Cemal Nadir Güler Ziya Bey
Gülsen Alnıaçık Sururi Gümen Ziyaeddin Ahmed Efendi (Eşrefzade)
Sabri Süha Ansen Halil Edip Bey-Halilağazade Cafer Zorlu
İsmail Arca Hayli Ahmed Çelebi Gündüz Aktuğ
Doğan Avcıoğlu Kadızade-i Rumi-Musa Paşa Ragıp Gerçeker
Bahaeddin Ahmed Efendi (Cizyedarzade) Tahsin Karakuş Zeki Gönen
İbrahim Balaban Kınalızade Hasan Çelebi Nedret Yılmaz Selçuker
Süleyman Edip Balkır Pınar Kür Çandarlı Vezir Ailesi
Mahmut Celal Bayar Lamii Erhan Keleşoğlu


Kayıt sayısı =87