28
Eylül
2023
Perşembe
ŞANLIURFA

Şanlıurfa İz Bırakan Listesi

Nabi Mehmet Akan Yaşar Yayla
Hayat Bin Kays El Harrani Halil Refet Tanışık Mahmut Karakaş
Arabizade Behçet (Görgün) Efendi Tekin Sönmez Abuzer Akbıyık
Suruçlu Aziz Yakup Bekir Yıldız Serdar Tatlı
Aziz İshak (Antakyalı) M.Akif İnan Kazancı Bedih Yoluk
Urfalı Aziz İshak Mehmet Emin Ertan İbrahim Tatlıses
Sabit Bin Kurra, Ebül-Hasan Nurettin Yardımcı Mehmet Özbek
Sinan Bin Sabit Mahmut Kaplan Müslüm Gürses
Sabit Bin Sinan, Bin Sabit, Bin Kurra Ali Fuat Bilkan Ahmet Kanneci
Ebu İshak Hurşit İlbeyi Faruk Saraç
Abdülkadir Ruhavi El Harrani Mustafa Dişli Ahmet Ateş
Harranlı El Muaddil Zübeyir Yetik Mithat İdemen
Ebül Fazl Bin Ebil Hucr Takiyuddin Hamid Bin Mah Aydın Hatipoğlu Coşkun Özdemir
Ebül Sena Hammad Bin Hibbetullah El Harrani Aysel Özakın Mustafa Celal Saraç
Necmüddin Ebu Muhammed Abdülmunim Bin Ali Hibbetu Ragıp Karcı Nebih Efendi
Ebül Fazl Yusuf Bin Fazlullah El Sekkakini El Har Günel Altıntaş Şeyh Dede Osman Avni
Ebül Ferec Abdullatif Bin Abdulmunim El Harrin El M.Faruk Bayrak Hacı Hafız Mustafa Efendi
Abdullatif Bin Ebil Ferec Bin Muhammed Bin El Kub M.Yasin Küçükoğlu Hacı Hafız Ramazan Efendi
Ümmül Hayr İsmail Taşkıran Kürt Hacı Ali Efendi
Şeyh Ramazan Şani M.Atilla Maraş Abbas Vasık Efendi
Abdi Cihat Kürkçüoğlu Şeyh Abdurrahman Efendi
Hikmet Fikret Ergin Miftahizade Hasan Açanal Efendi
Şair Şevket Necmettin Cevheri Şeyh Müslüm Hafız
Sakıp Efendi Cenap Gülpınar Buluntu Hacı Abdurrahman Efendi
Hadi Durak Murat Akçar Kurra Muhammed Hazıf
Ayanzade Namık Ekren Nihat Kürkçüoğlu Hacı Abdülhamid Efendi (Molla Hamid)
Kemal Edip Kürkçüoğlu Mustafa Ayataç Şeyh Halifeoğlu
M.Hulusi Kılıçarslan Hasan Akçar Ömer Hafız (Göç)
Suut Kemal Yetkin Sami Barlas Said Tekin Hoca
Bedri Alpay Şefika Güneş Cumhuriyet Dönemi Şanlıurfa Valileri
Abdülkadir Karahan Hasan Rastgeldi Cumhuriyet Dönemi Şanlıurfa Belediye Başkanları
Hüseyin Peyda Burhan Vural Nuri Sesigüzel
Halil Gülüm


Kayıt sayısı =97