25
Eylül
2023
Pazertesi
GÜNEYDOĞU ANADOLU
İLÇE SAYFALARI

Güneydoğu Anadolu İz Bırakan Listesi

Adil Tekin Yusuf Şeyban Celaleddin (Ebul Safa) Ahmet Kanneci
Taner Timur Alaaddin Ebilhış Faruk Saraç
Erkal Yavi Şeyh Zeyneddin Seruhan B.Muhammed Ahmet Ateş
Cemal Yeşil Ali Mardini Mithat İdemen
Cemal Yıldırım El Merdini Coşkun Özdemir
Yalçın Yusufoğlu Hıdır B. Hüseyin Merdini Mustafa Celal Saraç
Zukninli Rahip Muşe Bar Kifo Nebih Efendi
Hafiz Kamil Kideys İyavenis Dara Şeyh Dede Osman Avni
cumhuriyet Dönemi Diyarbakır Valileri Arif Bey Hacı Hafız Mustafa Efendi
Cumhuriyet Dönemi Diyarbakır Belediye Başkanları Kara Muhammed Hacı Hafız Ramazan Efendi
Amidi Ebülkasım Ebülula Mardin Kürt Hacı Ali Efendi
Amidi- Ebülhasan Seyf-üd-din el Amid Hanna Dolabani Abbas Vasık Efendi
Gülseni İbrahim Cumhuriyet Dönemi Mardin Valileri Şeyh Abdurrahman Efendi
Mıgırdıç Margosyan Mehmet Nabil Oktay Miftahizade Hasan Açanal Efendi
İhsan Işık Hikmet Şimşek Şeyh Müslüm Hafız
Ömer Asım Aksoy Adil Yaşa Buluntu Hacı Abdurrahman Efendi
Arzi Mehmet Dede Memduh Yaşa Kurra Muhammed Hazıf
Ayni Nabi Hacı Abdülhamid Efendi (Molla Hamid)
Mahmud Bedrettin Ayni Hayat Bin Kays El Harrani Şeyh Halifeoğlu
Rıfat Bilge Arabizade Behçet (Görgün) Efendi Ömer Hafız (Göç)
Hasan Remzi Çiftçi Suruçlu Aziz Yakup Said Tekin Hoca
Ali İhsan Göğüş Aziz İshak (Antakyalı) Cumhuriyet Dönemi Şanlıurfa Valileri
İsmail Gülgeç Urfalı Aziz İshak Cumhuriyet Dönemi Şanlıurfa Belediye Başkanları
Ayni Abdürrahman Zeyettin Sabit Bin Kurra, Ebül-Hasan Lukianos
Şah Veli Antabı Sinan Bin Sabit Dulkadiroğulları
Ayni Hasan Efendi Sabit Bin Sinan, Bin Sabit, Bin Kurra Dulkadiroğulları Beyleri
Necip Abdullah Efendi (Hoca) Ebu İshak Adıyaman'da Görev Yapan Valiler
Mehmet Münih Efendi (Hoca) Abdülkadir Ruhavi El Harrani Batman'da Görev Yapan Belediye Başkanları
Raşit Efendi Harranlı El Muaddil Kilis'te Görev Yapan Valiler
Hamit Efendi (Hoca) Ebül Fazl Bin Ebil Hucr Takiyuddin Hamid Bin Mah Cumhuriyet Dönemi Kilis Belediye Başkanları
Küllüzade Saip Efendi Ebül Sena Hammad Bin Hibbetullah El Harrani Seyfettin Başçıllar
Kadri Mehmet Paşa Necmüddin Ebu Muhammed Abdülmunim Bin Ali Hibbetu Rıfat Bilge
Küçük Hafız Ebül Fazl Yusuf Bin Fazlullah El Sekkakini El Har Faruk Timurtaş
Karamollazade Abdülhamit Efendi Ebül Ferec Abdullatif Bin Abdulmunim El Harrin El Özdemiroğlu Osman Paşa
Katip Mustafa Efendi Abdullatif Bin Ebil Ferec Bin Muhammed Bin El Kub A.Celal Binzet
Aydi Baba Ümmül Hayr Remzi Taşkıran
Seyit Hafız Mehmet Efendi Şeyh Ramazan Şani Mehmet Yangır
Hasırcızade Hafız Mehmet Ağa Abdi Mustafa Erkmen
Hacetçizade Hüseyin Aşkı Efendi Hikmet Mehmet Seske
Abdülmecit Zade Hafız Efendi Şair Şevket Kahtalı Mıçı
Halil Rıfat Efendi Sakıp Efendi Abdurrahman Fehmi Bilgin
Müftü Behaettin (Hayret) Efendi Hadi Durak M.Zeki Adıyaman
Münif (Mehmet Tahir) Paşa Ayanzade Namık Ekren Gabriel Akyüz
Hasip Dürri Efendi Kemal Edip Kürkçüoğlu Samuel Aktaş
Kürükçü Hafız Ahmet Efendi M.Hulusi Kılıçarslan Nusaybinli Mor Yakup
İzrapzade Abdullah Necip Efendi Suut Kemal Yetkin Orhan Cezmi Tuncer
Ali Nadi Ünler Bedri Alpay Şahin Bey
Cemil Cahit Güzelbey Abdülkadir Karahan Hasan Süzer
Hüseyin Bayaz Hüseyin Peyda Bülent Tekin
Şakir Sabri Yener Halil Gülüm Nuri Sesigüzel
Mithat Enç Mehmet Akan Ukkaşe İbn-i Mihsan
Nedim Gürsel Halil Refet Tanışık Dr. Akira Yamazaki ve eşi Chizuru (hayır sever)
Muhtar Körükçü Tekin Sönmez Arif Ahmet
Yılmaz Onay Bekir Yıldız Mürşidi Ahmed
Işıl Özgentürk M.Akif İnan Ali Emiri
Doğu Perinçek Mehmet Emin Ertan İzzet Altınmeşe
Ülkü Tamer Nurettin Yardımcı Orhan Asena
Cahit Tanyol Mahmut Kaplan Enver Atılgan
Dündar Taşer Ali Fuat Bilkan Hamid Aytaç
Faruk Timurtaş Hurşit İlbeyi Şevket Beysanoğlu
Mütercim Ahmed Asım Mustafa Dişli Adnan Binyazar
Cumhuriyet Dönemi gaziantep Valileri Zübeyir Yetik M.Emin Bozarslan
Asım Hoca Aydın Hatipoğlu Cemili
Şükrü Bilgiç Aysel Özakın Hikmet Çetin
Haydar Bilginer Ragıp Karcı Diyarbekri Hüseyin
Süleyman Arif Emre Günel Altıntaş Eğilli Iovanna
Doğan Erginbaş M.Faruk Bayrak Ziya Gökalp
Sabahattin Muhlis M.Yasin Küçükoğlu A.Nüzhet Göksel
Rifat Baba İsmail Taşkıran Cemal Güvenç
Mehmet Ata (Nakibzade) Seçilmiş M.Atilla Maraş Celal Güzelses
Ahmet Faik (Nakibzade) Üstün Cihat Kürkçüoğlu Hami
Hıncal Uluç Fikret Ergin İbn ül-Ezrak
Alaeddin Yavaşça Necmettin Cevheri İbrahim Gülşeni
Tuncer Kocamanoğlu Cenap Gülpınar Remzi İnanç
Naci Kurt Murat Akçar İshak Sükuti
Murathan Mungan Nihat Kürkçüoğlu Sezai Karakoç
Mardinizade Arif Bey Mustafa Ayataç Mar Yeşua
Mardini Yusuf Sıtkı Efendi Hasan Akçar Molla Çelebi
Kaya Ömer Oykut Sami Barlas Müderris H.Ragıp
Suzi Şefika Güneş Nesimi
Nami Hasan Rastgeldi Özer Ozankaya
Ali Bulaç Burhan Vural Faik Ali Ozansoy
Necat Çavuş Yaşar Yayla Ferit Öngören
Sabah Kara Mahmut Karakaş Veysel Öngören
Marutha Miya Farkatli Abuzer Akbıyık Kaya Özsezgin
Abdurrahman Hamidi Serdar Tatlı Mahir Pamukçu
Yakup Suruçlu Kazancı Bedih Yoluk Said Paşa (Mehmet Said)
Nusaybinli Mor Afrem İbrahim Tatlıses Süleyman Nazif
İbnil Fulus Şemseddin İsmail B.İbrahim B.Gazi Mehmet Özbek Cahit Sıtkı Tarancı
El Fahrıl Mardini Müslüm Gürses


Kayıt sayısı =269