28
Eylül
2023
Perşembe
İSTANBUL

İstanbul İz Bırakan Listesi

Türkan Saylan Seha L. Meray Ümit Serdaroğlu
Abdurrahman Şeref Mimar Kemalettin Zeki Sayar
Acar Kuzgun Musahipzade Celal Zeki Kıral
Ratip Aşir Acudoğlu Bedia Muvahhit Tevhit Bilge
Halide Edip Adıvar Fehim Münif Turgut Boralı
Ahmet Cevdet Paşa Zühtü Müritoğlu Engin Cezzar
Ahmet Mithat Efendi Namık İsmail Özdemir Erdoğan
Ahmet Rasim Neyyire Neyyir Necdet Evliyagil
Ahmet Vefik Paşa Şukufe Nihal Leyla Gençer
Ömer Lütfi Akad Nikogos Ağa (Taşcıyan) Henri Prost
Bedia Akarsu Fahri Korutürk Hüseyin Ayvansarayi
Oktay Akbal Fuat Köprülü Altan Karındaş
Sabahattin Kudret Aksal Şükran Kurdakul Hami Kartay
Necil Kazım Akses Mahmud Celaleddin Paşa Pekcan Koşar
Sadun Kemali Aksüt Yusuf Sıtkı Mardin Krikor Amira Balyan
Hulki Aktunç Rauf Mehmet Senekerim Balyan
Ekrem Akurgal Abdülkadir (A.Kadir) Meriçboyu Nigoğos bey Balyan
Tahir Alangu Muallim Naci Levon Bey Balyan
Ayla Algan Ahmet Hikmet Müftüoğlu Garabet Amira Balyan
Ali Avni Çelebi Behçet Necatigil Agop Bey Balyan
Ali Rıza (Hoca Üsküdarlı) Aziz Nesin Simon Bey Balyan
Ersin Alok Özdemir Nutku Sarkis Bey Balyan
Agah Efendi (Çapanoğlu) Necmettin Halil Onan Necati Zincirkıran
Ahmet Samim Sıddık Sami Onar Mithat Paşa
Günay Akarsu Emin Onat Mücap Ofluoğlu
Şeref Akdik A.Hikmet Onat Kenan Pars
Ferruh Doğan Akdilek Ahmet Cevdat Oran Ajda Pekkan
Ali Suavi Bülent Oran Orhan Peksayar
Demirhan Altuğ Hüseyin Rauf Orbay Ali Poyrazoğlu
Nikola Andriomenes Cüneyt Orhon Osman Haluk San
Sadrettin Celal Antel Orhan Seyfi Orhon Metin Serezli
Oğuz Aral Yusuf Ziya Ortaç Nisa Serezli
Bülent Arel Oksiyam (Tamburi) Erol Simavi
Sunullah Arısoy Osman Hamdi Bey Haldun Simavi
Talat Artemel Halit Fahri Ozansoy Ali Sururi
Sami Ayanoğlu Mim Kemal Öke Gülriz Sururi
Reşat Enis Aygen Nahit Sırrı Örik Celal Şahin
Çetin Altan Tahsin Öz Yılmaz Tunçkol
Ahmet Refik Altınay Münif Fehim Özarman Kadri Yurdatap
Yurdaer Altıntaş Suphi Ziya Özbekkan Nazlı Ilıcak
Melih Cevdet Anday Adile Naşit Özcan Mithat Perin
İsmail Galip Arcan Selim Naşit Özcan Sezai Solelli
Hüseyin Sadettin Arel Naşit Özcan Bülend Ulusu
Orhan Arıburnu Akil Muhtar Özden Raşit Rıza Samako
Celal Esat Arseven Nüvit Özdoğru Nurettin Topçu
Nurullah Ataç Mehmet Seyfettin Özege Cumhuriyet Dönemi İstanbul valileri
Falih Rıfkı Atay Kemal Özer Cumhuriyet Dönemi İstanbul Belediye Başkanları
Lemi Atlı Demir Özlü Doğan Hasol
Hüseyin Nihal Atsız Mustafa Nihat Özön Mete Uğur
Fazıl Ahmet Aykaç Münir Özkul Hasan Pulur
Metin And Nejat Özön M.Sinan Genim
Rutkay Aziz Hüseyin Siret Özsever Tevfik Süleyman Bey (Özzorluoğlu)
Cihat Baban Celal Muhtar Özden Kemal Elker
Aleko Bacanos Recep Peker Osmanlı Padişahları 1
İsmail Hakkı Baltacıoğlu Peyami Safa Müjdat Gezen
Nihat Sami Banarlı Mustafa Plevneli Kemal Sunal
Şinasi Barutçu Prens Sabahattin Cahide Sonku
Cami Baykut Mahmut Ekrem Recaizade Suna Pekuysal
M.Halit Bayrı Ekrem Reşit Rey Erkin Koray
Mehmet Cavit Baysun Cemal Reşit Rey Emre Kongar
Yusuf Hikmet Bayur Osman Ziya Saba Korhan Abay
Hulusi Behçet Başar Sabuncu Mualla Anhegger (Eyüpoğlu)
Mihri Belli Muhittin Sadak Nazan Ölçer
Arşak Haçaduryan Benliyan Sadullah Ağa Sabahattin Türkoğlu
Serupa Benliyan Tevfik Sağlam Doğu Roma (Bizans) İmparatorları 1
Agavni-Zabel Binemeciyan Zeki Salih Doğu Roma (Bizans) İmparatorları 2
Eliza Binemeciyan Aşil Samancı Doğu Roma (Bizans) İmparatorları 3
Lütfi Biran Samipaşazade Sezai Emir Sultan Buhari
Ali Ekrem Bolayır Ayşegül Sarıca Molla Lütfi
Hüsamettin Bozok Ahmet Say Ali Kuşçu
Cihat Burak Hülya Saydam Atik Ali Paşa
Ratip Tahir Burak İ.Refik Saydam Molla Gürani
Sevim Burak İbn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci Davut Paşa
Orhan Burian Münir Nurettin Selçuk Hızır Bey
Yorgo Bacanos Timur Selçuk Nakkaş Sinan Bey
Semih Balcıoğlu Zeyyat Selimoğlu Hürrem Sultan
Faik Baysal Mehmet Seyda Baki
Ataol Behramoğlu Turhan Seyfioğlu Fuzuli
Refet Bele Kınar Sıvacıyan İbrahim Paşa (Damat İbrahim paşa)
Mehmet Fuat Bengü Silahtar Mehmet Ağa Sokollu Mehmed Paşa
Süreyya Berfe Sedat Simavi Lala Mustafa Paşa
Aliye Berger Sabri Esat Siyavuşgil Ebusuud Efendi
Nurullah Berk Sevgi Soysal Barbaros Hayreddin Paşa
Eray Canberk Süleyman Paşa Kösem Sultan
Edip Cansever Şeker Ahmet Paşa (Ahmet Ali Paşa) Piyale Paşa
Cem Cemil Şevki Bey Kılıç (Uluç) Ali Paşa
Ali Fuat Cebesoy Şinasi Sinan Paşa (Koca Sinan Paşa)
İhsan Sabri Çağlayangil Naim Talu Devlet Giray Han
Mustafa Fevzi Çakmak Tamburi Cemil Bey Zal Mahmud Paşa
Faruk Nafiz Çamlıbel Haldun Taner Pertev Paşa
Asaf Halet Çelebi Server Tanilli Şemsi Ahmed Paşa (Şemseddin Efendi Kadızade Ahmed)
Gültekin Çizgen Ahmet Hamdi Tanpınar Tiryaki Hasan Paşa
Dikran Çuhacıyan Bülent Tarcan Hoca Sadeddin Efendi
Perihan Çambel Şerif Muhittin Targan Şeyh Mahmud Bedreddin
Mehmet Tevfik Çaylak Abdülhak Hamit Tarhan Kemal Paşazade
Yalçın Çetin Ali Nihat Tarlan Zağanos Paşa
Kirkor Çulhayan Tatyos Efendi Lala Mehmed Paşa
Mehmet Besim Darkot Nubar (Kemani Nubar Çömlekçiyan) Tekyay Kuyucu Murad Paşa
Ferit Develioğlu Mesut Cemil Tel Çağalazade Sinan Paşa
Mahmut Dikerdem Metin Toker Nasuh Paşa
Sadi Diren Cemal Tollu Sedefkar Mehmed Ağa
Faik Sabri Duran Ömer Faruk Toprak Osmanlı Padişahları 2
Orhan Duru Hıfzı Topuz Kara Davud Paşa
İsmail Dümbüllü Cemil Topuzlu Mere Hüseyin Paşa
Şevket Dağ Vedat Nedim Tör Abaza Mehmed Paşa
Fazıl Hüsnü Dağlarca Pars Tuğlacı Kemankeş Ali Paşa
Kemal Tahir Demir Tarık Zafer Tunaya Şeyhülislam Yahya Efendi
Nezih Demirkent Mustafa Şefik Tunç Şeyhülislam Esad Efendi (Hoca Sadeddin-Efendizade)
Suat Derviş Ali İsmail Türemen Dilaver Paşa
Nejat Melih Devrim Mete Tunçay Alpay PASİNLİ
Halil Dikmen Ferit Tüzün Aziz Mahmud Hüdayi
Agop Dilaçar Gülay Uğurata Hezarfen Ahmet Çelebi
Abidin Dino İbrahim Etem Ulagay Sadrazam Hüsrev Paşa
Sencer Divitçioğlu Ulvi Uraz Hafız Ahmed Paşa
Sulhi Dölek İlhan Usmanbaş Recep Paşa (Topal)
Feyhaman Duran Halit Ziya Uşaklıgil Mehmet Paşa (Tabanıyassı)
Baha Dürder Nermi Uygur Kara Mustafa Paşa (Kemankeş)
Bülent Ecevit İsmail H. Uzunçarşılı Emirgün Yusuf Paşa (Emirgüne Han)
Muhsin Ertuğrul Hilmi Ziya Ülken Ahmet Paşa (Hezarpare)
Ferit Edgü Ekrem Zeki Ün Tarhuncu Ahmed Paşa
Sedat Hakkı Eldem Memduh Ün Abaza Hasan Paşa
Metin Eloğlu Ruşen Eşref Ünaydın Kara Murat Paşa
Enver Paşa Behçet Ünsal Hüseyin Paşa (Mezamorta-Mezzemorto)
Faruk Erem Eşref Üren Emetullah Rabia Gülnüş Sultan
Mustafa (Mıstık) Eremektar Nevzat Üstün Patrona Halil
Azra Erhat Nurettin Vala Ali Paşa (Hekimoğlu)
Genco Erkal Adnan Veli Abdullah Paşa (Muhsinzade)
Ulvi Cemal Erkin Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Koca Ragıp Paşa
Ali Ulvi Ersoy Tunç Yalman Cezayirli Hasan Paşa
Mehmet Akif Ersoy Koray Yaman Halil Hamid Paşa
Feridun Fikri Düşünsel Tonguç Yaşar Koca Yusuf Paşa
Abdurrahman Velid Ebüzziya Hilmi Yavuz Mihrişah Sultan
Tevfik Ebüzziya Mustafa Fahir Yeniçay Abdurrahman Paşa
İstepan Ekşiyan Stefanos Yerasimos Alemdar Mustafa Paşa
Leyla Erbil Mahmut Yesari Kabakçı Mustafa
Ayla Erduran Jale Yılmabaşar Köse Musa Paşa
Eflatun Nuri Erkoç Ahmet Kenan Yontuç Çelebi Mustafa Paşa
Verda Erman Ali Canip Yöntem Cevri Kalfa
Celal Sahir Erozan Mehmet Emin Yurdakul Nakşidil Valide Sultan
Sadri Ertem Yusuf Franko Paşa Mustafa Reşid Paşa
Konur Ertop Can Yücel Kavalalı Mehmed Ali Paşa
Reşit Erzin Hasan Ali Yücel Bezm-i Alem Valide Sultan
Hikmet Feridun Es Süreyya Yücel Osmanlı Padişahları 3
Tomas Fasulyeciyan Zaharya (Cemil Bey) Pertevniyal Valide Sultan
Roza Felekyan Turgut Zaim Hıdiv İsmail Paşa
Mengü Ertel Fahrünissa Zeyd Ziya Paşa
Evliya Çelebi Vasfi Rıza Zobu Mahmut Şevket Paşa
Burhan (Mehmed Burhaneddin) Felek Halide Nusret Zorlutuna Yusuf İzzeddin
Refik Fersan Fatin Rüştü Zorlu Tevfik Paşa
Fikret Mualla Saygı Tevfik Fikret Damat Ferid Paşa
Mümtaz Faik Fenik Gülersoy Çelik Sinan Paşa
Mithat Fenmen Jale İnan Halil Paşa
Firuzan Erdem Yücel Hasan Paşa (Yemişçi)
Mahmut Ragıp Gazimihal Semavi Eyice Ahmet Sapmaz
Fatma Girik Ali Talat Bey Akif Turhan Kürüm
İbrahim Alaaddin Gövsa Mimar Muzaffer Ahmet Fehim Efendi
Yılmaz Gruda Nihat Nigizberk Ahmet Hilmi
Nazmi Ziya Güran Vasfi Egeli Ahmet Yüksel Özemre
Enver Naci Gökşen Alaettin Özaktaş Hüseyin Şerefeddin Paşa
Selim Nüzhet Gerçek Macit Rüştü Kural Emin Ongan
Fahri Celal Göktulga Ali Saim Ülgen Hasan Cihat Örter
İhap Hulusi Görey Sedat Çetintaş Hacı Emin Efendi
Güllü Agop Şükrü Gülesin Hasan Mazhar Paşa
Tülay German Azra Gün Kemal Cenap Berksoy
Nedim Günsur Theodor Makridi İsmail Hikmet Ertaylan
Reşat Nuri Güntekin Nuri (Bey) Bolahenk İbrahim Halet Bey
Vedat Günyol Kevork Pamukciyan Ali Rıza Bey (İngiliz)
Hüseyin Rahmi Gürpınar Rahmi Bey Neyzen Salim Bey
Feza Gürsey Niyazi sayın Mehmet Özçay
Ramiz Gökçe Leyla Saz Miralay Yunus Bey
Levon Hacıyan Vedat Tek Ali Rıza Bey (Ressam)
Selahattin Hilav Ekrem Hakkı Ayverdi Hüseyin Zekai Paşa
Kevork Holas Utarit İzgi Nezih Uzel
Hadi Hün Mimar Davut Ağa Semahat Özdenses
Hacı Arif Bey Sinan Atik-Azadlı Sinan Selim Ragıp Emeç
Hafız Burhan (sesyılmaz) Hacı Alaeddin Süleyman Fethi Bey
Orhan Hançerlioğlu Nezih Eldem Osman Şems Efendi
Doğan Hızlan Orhan Alsaç Ömer Ferit Kam
Abdülhak Şinasi Hisar Aydın Boysan Ahmet Talat (Üsküdarlı)
Hasan Esat Işık Halil Edhem Eldem Münevver Ayaşlı
Cemal Işıksel Sami Güner Osman Zeki Üngör
Selim İleri Muhibbe Darga Salim Yorgancıoğlu
Itri Burhanizade Mustafa Samiha Ayverdi Sait Faik Abasıyanık
İbnülemin Mahmud Kemal İnal Mimar Sinan İbrahim Necmi Dilmen
Halil İnalcık Ara Güler Lefter Küçükandonyanis
Abdi İpekçi Türkan Şoray Tahsin Nahit
İsmail Cem İpekçi Tarık Akan Rüştü Dağlaroğlu
İsmail Dede Efendi (Hamamizade) İhsan Şükrü Aksel Nezih Neyzi
Fahir İz Zeki Alasya Adnan Giz
Zeki Faik İzer Sadri Alışık Salih Zeki Kutluay
Laika Karabay Ayten Alpman Ziya Osman Saba
Ali Naci Karacan Tekin Arıburun Şeyh Abdulvedud Efendi (Yavedud Sultan)
Yeranuhi Karakaşyan İsmail Arar Pierre (Piyer) Loti
Esat Mahmut Karakurt Hikmet Aslanoğlu Cevat Çobanlı
Selçuk Kaskan Fahri Atabey Esat Paşa
Kel Hasan İsmet Ay Nazmi Bey
Müşfik Kenter Şahap Balcıoğlu Selda Bağcan
Yıldız Kenter Muhsin Batur Bedrettin Dalan
Ercüment Kalmık Enis Batur Günay Tulun
Orhan Veli Kanık Orhan Boran Osman Yüksel Serdengeçti
Ceyhun Atıf Kansu Bülent Ersoy Tuluyhan Uğurlu
Arif Bedii Kaptan Üzeyir Garih Keçecizade Mehmet Fuat Paşa
Kazım Karabekir Cem Karaca Keçecizade İzzet Molla
Muammer Karaca Toto Karaca Çağlayan Ege
Bilge Karasu Cahit Kayra Hüsrev Tayla
Refik Halid Karay Refik Erduran Engin Beksaç
Katip Çelebi Nail Güreli Selçuk Mülayim
Feyyaz Kayacan Barış Manço Zeki Sönmez
Osman Cemal Kaygılı İzzet Günay Sümer Atasoy
Sadettin Kaynak Muzaffer Hepgüler Nazan Atasoy (Yavuzoğlu)
Necip Fazıl Kısakürek Ayhan Işık Attila Peken
Zeki Kocamemi Aysel İpar Bingür Sönmez
Füreyya Koral Ercüment Karacan M.Talha Çamaş
Arif Hikmet Koyunoğlu Hülya Koçyiğit Seyfi Demirsoy
Hazım Körmükçü Alpaslan Koyunlu Ziya Altınoğlu
Zihni Küçümen Mehmet Karaca Arif Nihat Asya
Hamparsun Limoncuyan İlban Öz Tankut Öktem
Mardiros Manakyan Fahrettin Kerim Gökay Aydın Gün
Edgar Manas Reşit Gürzap Vitali Hakko
Mesut Manioğlu Kemal Altan Savaş Dinçel
Arif Müfit Mansel


Kayıt sayısı =661