1
Ekim
2023
Pazar
MARMARA
İLÇE SAYFALARI

Marmara İz Bırakan Listesi

Türkan Saylan Timur Selçuk Çoban Mustafa Paşa
Abdurrahman Hibri Zeyyat Selimoğlu Şeyh Mahmud Bedreddin
Adalı Halil Mehmet Seyda Düzmece Mustafa
Ağa Hüseyin Paşa Turhan Seyfioğlu Kemal Paşazade
Örfi Mahmud Ağazade Kınar Sıvacıyan Zağanos Paşa
Şevket Süreyya Aydemir Silahtar Mehmet Ağa Lala Mehmed Paşa
Muzaffer Aykut Sedat Simavi Kuyucu Murad Paşa
Ömer Lütfi Barkan Sabri Esat Siyavuşgil Çağalazade Sinan Paşa
Cevat Fehmi Başkut Sevgi Soysal Nasuh Paşa
Hüseyin Bilgin Süleyman Paşa Sedefkar Mehmed Ağa
Rıza Tevfik Bölükbaşı Şeker Ahmet Paşa (Ahmet Ali Paşa) Osmanlı Padişahları 2
Cem Sultan Şevki Bey Kara Davud Paşa
Sümeyra Çakır Şinasi Mere Hüseyin Paşa
Edirneli Nazmi Naim Talu Abaza Mehmed Paşa
Şaban Erik Tamburi Cemil Bey Kemankeş Ali Paşa
Fatih Sultan Mehmed Haldun Taner Şeyhülislam Yahya Efendi
R.Hüsrev Gerede Server Tanilli Şeyhülislam Esad Efendi (Hoca Sadeddin-Efendizade)
Ragıp Gümüşpala Ahmet Hamdi Tanpınar Dilaver Paşa
M.Faruk Gürtunca Bülent Tarcan Alpay PASİNLİ
Zahir Güvemli Şerif Muhittin Targan Aziz Mahmud Hüdayi
İsmail Hakkı Bursalı Abdülhak Hamit Tarhan Hezarfen Ahmet Çelebi
İlhan Koman Ali Nihat Tarlan Sadrazam Hüsrev Paşa
Necati Tatyos Efendi Hafız Ahmed Paşa
Neşati Nubar (Kemani Nubar Çömlekçiyan) Tekyay Recep Paşa (Topal)
Emin Ongan Mesut Cemil Tel Mehmet Paşa (Tabanıyassı)
Oruç Bey Metin Toker Kara Mustafa Paşa (Kemankeş)
Şeyh Bedreddin Cemal Tollu Emirgün Yusuf Paşa (Emirgüne Han)
Talat Paşa Ömer Faruk Toprak Ahmet Paşa (Hezarpare)
Şerif Tekben Hıfzı Topuz Tarhuncu Ahmed Paşa
Necip Türkçü Cemil Topuzlu Abaza Hasan Paşa
Yirmisekiz Mehmed Çelebi Vedat Nedim Tör Kara Murat Paşa
Trakyalı Orpheus Pars Tuğlacı Ali Paşa (Sürmeli)
Dilaver Bey Tarık Zafer Tunaya Hüseyin Paşa (Mezamorta-Mezzemorto)
Cumhuriyet Dönemi Edirne Valileri Mustafa Şefik Tunç Emetullah Rabia Gülnüş Sultan
Cumhuriyet Dönemi Edirne Belediye Başkanları Ali İsmail Türemen Patrona Halil
Abdurrahman Şeref Mete Tunçay Ali Paşa (Hekimoğlu)
Acar Kuzgun Ferit Tüzün Abdullah Paşa (Muhsinzade)
Ratip Aşir Acudoğlu Gülay Uğurata Damat Ali Paşa (Çorlulu)
Halide Edip Adıvar İbrahim Etem Ulagay Koca Ragıp Paşa
Ahmet Cevdet Paşa Ulvi Uraz Cezayirli Hasan Paşa
Ahmet Mithat Efendi İlhan Usmanbaş Halil Hamid Paşa
Ahmet Rasim Halit Ziya Uşaklıgil Koca Yusuf Paşa
Ahmet Vefik Paşa Nermi Uygur Mihrişah Sultan
Ömer Lütfi Akad İsmail H. Uzunçarşılı Abdurrahman Paşa
Bedia Akarsu Hilmi Ziya Ülken Alemdar Mustafa Paşa
Oktay Akbal Ekrem Zeki Ün Kabakçı Mustafa
Sabahattin Kudret Aksal Memduh Ün Köse Musa Paşa
Necil Kazım Akses Ruşen Eşref Ünaydın Çelebi Mustafa Paşa
Sadun Kemali Aksüt Behçet Ünsal Cevri Kalfa
Hulki Aktunç Eşref Üren Nakşidil Valide Sultan
Ekrem Akurgal Nevzat Üstün Mustafa Reşid Paşa
Tahir Alangu Nurettin Vala Kavalalı Mehmed Ali Paşa
Ayla Algan Adnan Veli Bezm-i Alem Valide Sultan
Ali Avni Çelebi Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Osmanlı Padişahları 3
Ali Rıza (Hoca Üsküdarlı) Tunç Yalman Pertevniyal Valide Sultan
Ersin Alok Koray Yaman Hıdiv İsmail Paşa
Agah Efendi (Çapanoğlu) Tonguç Yaşar Ziya Paşa
Ahmet Samim Hilmi Yavuz Redif Paşa
Günay Akarsu Mustafa Fahir Yeniçay Mahmut Şevket Paşa
Şeref Akdik Stefanos Yerasimos Yusuf İzzeddin
Ferruh Doğan Akdilek Mahmut Yesari Tevfik Paşa
Ali Suavi Jale Yılmabaşar Damat Ferid Paşa
Demirhan Altuğ Ahmet Kenan Yontuç Şehzade İsa Çelebi
Nikola Andriomenes Ali Canip Yöntem Şehzade Musa Çelebi
Sadrettin Celal Antel Mehmet Emin Yurdakul Sinan Paşa
Oğuz Aral Yusuf Franko Paşa Çandarlı Hayreddin Paşa (Kara Halil)
Bülent Arel Can Yücel Çandarlı Ali paşa
Sunullah Arısoy Hasan Ali Yücel Çandarlı İbrahim Paşa
Talat Artemel Süreyya Yücel Çandarlı Halil Paşa
Sami Ayanoğlu Zaharya (Cemil Bey) Çandarlı İbrahim Paşa
Reşat Enis Aygen Turgut Zaim Halil Paşa
Çetin Altan Fahrünissa Zeyd Hasan Paşa (Yemişçi)
Ahmet Refik Altınay Vasfi Rıza Zobu Ahmet Sapmaz
Yurdaer Altıntaş Halide Nusret Zorlutuna Osman Hamdi Bey
Melih Cevdet Anday Fatin Rüştü Zorlu Akif Turhan Kürüm
İsmail Galip Arcan Tevfik Fikret Akif Turhan Kürüm
Hüseyin Sadettin Arel Gülersoy Çelik Ahmet Fehim Efendi
Orhan Arıburnu Jale İnan Ahmet Hilmi
Celal Esat Arseven Erdem Yücel Ahmet Yüksel Özemre
Nurullah Ataç Semavi Eyice Hüseyin Şerefeddin Paşa
Falih Rıfkı Atay Ali Talat Bey Emin Ongan
Lemi Atlı Mimar Muzaffer Hasan Cihat Örter
Hüseyin Nihal Atsız Nihat Nigizberk Hacı Emin Efendi
Fazıl Ahmet Aykaç Vasfi Egeli Hasan Mazhar Paşa
Metin And Alaettin Özaktaş Kemal Cenap Berksoy
Rutkay Aziz Macit Rüştü Kural İsmail Hikmet Ertaylan
Cihat Baban Ali Saim Ülgen İbrahim Halet Bey
Aleko Bacanos Sedat Çetintaş Ali Rıza Bey (İngiliz)
İsmail Hakkı Baltacıoğlu Şükrü Gülesin Neyzen Salim Bey
Nihat Sami Banarlı Azra Gün Mehmet Özçay
Şinasi Barutçu Theodor Makridi Miralay Yunus Bey
Cami Baykut Nuri (Bey) Bolahenk Ali Rıza Bey (Ressam)
M.Halit Bayrı Kevork Pamukciyan Hüseyin Zekai Paşa
Mehmet Cavit Baysun Rahmi Bey Nezih Uzel
Yusuf Hikmet Bayur Niyazi sayın Semahat Özdenses
Hulusi Behçet Leyla Saz Selim Ragıp Emeç
Mihri Belli Vedat Tek Süleyman Fethi Bey
Arşak Haçaduryan Benliyan Ekrem Hakkı Ayverdi Osman Şems Efendi
Serupa Benliyan Utarit İzgi Ömer Ferit Kam
Agavni-Zabel Binemeciyan Mimar Davut Ağa Ahmet Talat (Üsküdarlı)
Eliza Binemeciyan Sinan Atik-Azadlı Sinan Münevver Ayaşlı
Lütfi Biran Hacı Alaeddin Osman Zeki Üngör
Ali Ekrem Bolayır Nezih Eldem Salim Yorgancıoğlu
Hüsamettin Bozok Orhan Alsaç Nezih Uzel
Cihat Burak Aydın Boysan Sait Faik Abasıyanık
Ratip Tahir Burak Halil Edhem Eldem İbrahim Necmi Dilmen
Sevim Burak Sami Güner Lefter Küçükandonyanis
Orhan Burian Muhibbe Darga Tahsin Nahit
Yorgo Bacanos Samiha Ayverdi Rüştü Dağlaroğlu
Semih Balcıoğlu Mimar Sinan Nezih Neyzi
Faik Baysal Ara Güler Adnan Giz
Ataol Behramoğlu Türkan Şoray Salih Zeki Kutluay
Refet Bele Tarık Akan Ziya Osman Saba
Mehmet Fuat Bengü İhsan Şükrü Aksel Şeyh Abdulvedud Efendi (Yavedud Sultan)
Süreyya Berfe Zeki Alasya Pierre (Piyer) Loti
Aliye Berger Sadri Alışık Seyit Onbaşı (Çabuk)
Nurullah Berk Ayten Alpman Cevat Çobanlı
Eray Canberk Tekin Arıburun Esat Paşa
Edip Cansever İsmail Arar Nazmi Bey
Cem Cemil Hikmet Aslanoğlu Selda Bağcan
Ali Fuat Cebesoy Fahri Atabey Ahmet Uysal
İhsan Sabri Çağlayangil İsmet Ay Özgün Uysal
Mustafa Fevzi Çakmak Şahap Balcıoğlu Ömer Seyfettin
Faruk Nafiz Çamlıbel Muhsin Batur Bedrettin Dalan
Asaf Halet Çelebi Enis Batur Günay Tulun
Gültekin Çizgen Orhan Boran Osman Yüksel Serdengeçti
Dikran Çuhacıyan Bülent Ersoy Tuluyhan Uğurlu
Perihan Çambel Üzeyir Garih Keçecizade Mehmet Fuat Paşa
Mehmet Tevfik Çaylak Cem Karaca Keçecizade İzzet Molla
Yalçın Çetin Toto Karaca Mustafa Turan
Kirkor Çulhayan Cahit Kayra Çağlayan Ege
Mehmet Besim Darkot Refik Erduran Hüsrev Tayla
Ferit Develioğlu Nail Güreli Engin Beksaç
Mahmut Dikerdem Barış Manço Selçuk Mülayim
Sadi Diren İzzet Günay Zeki Sönmez
Faik Sabri Duran Muzaffer Hepgüler Sümer Atasoy
Orhan Duru Ayhan Işık Nazan Atasoy (Yavuzoğlu)
İsmail Dümbüllü Aysel İpar Attila Peken
Şevket Dağ Ercüment Karacan Bingür Sönmez
Fazıl Hüsnü Dağlarca Hülya Koçyiğit Orhan Suat
Kemal Tahir Demir Alpaslan Koyunlu M.Talha Çamaş
Nezih Demirkent Mehmet Karaca Seyfi Demirsoy
Suat Derviş İlban Öz Ziya Altınoğlu
Nejat Melih Devrim Fahrettin Kerim Gökay Arif Nihat Asya
Halil Dikmen Reşit Gürzap Tankut Öktem
Agop Dilaçar Kemal Altan Aydın Gün
Abidin Dino Ümit Serdaroğlu Vitali Hakko
Sencer Divitçioğlu Zeki Sayar Savaş Dinçel
Sulhi Dölek Zeki Kıral Abdi, Abdüvehhab
Feyhaman Duran Tevhit Bilge İsmail Akçay
Baha Dürder Turgut Boralı Niyazi Akı
Bülent Ecevit Engin Cezzar Bedii Faik Akın
Muhsin Ertuğrul Özdemir Erdoğan Ali Haydar Paşa
Ferit Edgü Necdet Evliyagil Ali Suuri Efendi
Sedat Hakkı Eldem Leyla Gençer Sabri Altıner
Metin Eloğlu Henri Prost Şevket Altuğ
Enver Paşa Hüseyin Ayvansarayi A.Nihat Bali
Faruk Erem Altan Karındaş Bekir Sami Bey (Zeraho)
Mustafa (Mıstık) Eremektar Hami Kartay Salah Birsel
Azra Erhat Pekcan Koşar Borazan İsmail Çavuş
Genco Erkal Krikor Amira Balyan Süha Bulut
Ulvi Cemal Erkin Senekerim Balyan Çerkez Ethem
Ali Ulvi Ersoy Nigoğos bey Balyan Hikmet Çetinkaya
Mehmet Akif Ersoy Levon Bey Balyan Çoban Mehmet
Feridun Fikri Düşünsel Garabet Amira Balyan Recep Ekicigil
Abdurrahman Velid Ebüzziya Agop Bey Balyan Oktay Ekinci
Tevfik Ebüzziya Simon Bey Balyan Raif EMENGEN
İstepan Ekşiyan Sarkis Bey Balyan Fikret Hakan
Leyla Erbil Necati Zincirkıran Hasbi Muharram Efendi
Ayla Erduran Mithat Paşa İbşir Hasan Paşa
Eflatun Nuri Erkoç Mücap Ofluoğlu İlyas Paşa
Verda Erman Kenan Pars Orhan İslimyeli
Celal Sahir Erozan Ajda Pekkan İzzet Paşa
Sadri Ertem Orhan Peksayar Kadızade Mehmet Efendi
Konur Ertop Ali Poyrazoğlu Kamile Fatma Hanım
Reşit Erzin Osman Haluk San Nurşen Karas
Hikmet Feridun Es Metin Serezli Ali Kazas
Tomas Fasulyeciyan Nisa Serezli Melih Kotanca
Roza Felekyan Erol Simavi Mehmet Kurtdereli
Mengü Ertel Haldun Simavi Mehmed Bin Kadı Manyasi
Evliya Çelebi Ali Sururi Mehmet Zaman Paşa
Burhan (Mehmed Burhaneddin) Felek Gülriz Sururi Muhammed Bin Ali Birgivi
Refik Fersan Celal Şahin Müstecabizade İsmet İbrahim Bey
Fikret Mualla Saygı Yılmaz Tunçkol İbrahim Ortaç
Mümtaz Faik Fenik Kadri Yurdatap Osman Nuri Efendi
Mithat Fenmen Nazlı Ilıcak Ekrem Özdamar
Firuzan Mithat Perin Ozan Sağdıç
Mahmut Ragıp Gazimihal Sezai Solelli Ruhi Naci Sağdıç
Fatma Girik Bülend Ulusu Bahri Savcı
İbrahim Alaaddin Gövsa Raşit Rıza Samako İsmail Habib Sevük
Yılmaz Gruda Nurettin Topçu Seyit Gazi (Kahraman Seyit)
Nazmi Ziya Güran Cumhuriyet Dönemi İstanbul valileri Halil Soyuer
Enver Naci Gökşen Cumhuriyet Dönemi İstanbul Belediye Başkanları Mustafa Seyit Sutüven
Selim Nüzhet Gerçek Doğan Hasol Salih Tozan
Fahri Celal Göktulga Mete Uğur Fevzi Tuna
İhap Hulusi Görey Hasan Pulur Haydar Tunçkanat
Güllü Agop M.Sinan Genim İsmail Uyaroğlu
Tülay German Tevfik Süleyman Bey (Özzorluoğlu) Vehbi Ali Efendi
Nedim Günsur Kemal Elker Vehbi Osman Efendi
Reşat Nuri Güntekin Osmanlı Padişahları 1 Mehmet Ali Yağcı
Vedat Günyol Niyazi Akıncıoğlu Hüseyin Cahit Yalçın
Hüseyin Rahmi Gürpınar Mehmet Akyürek İbrahim Sıtkı Yırcalı
Feza Gürsey Hürrem Arman Tamer Yiğit
Ramiz Gökçe Kamuran Avcıoğlu Reha Yurdakul
Levon Hacıyan Hüseyin Başaran Cumhuriyet Dönemi Balıkesir Valileri
Selahattin Hilav Mehmet Başaran Cumhuriyet Dönemi Balıkesir Belediye Başkanları
Kevork Holas Niyazi Dedeoğlu Bilgesu Erenus
Hadi Hün Şevket Dingiloğlu Fethi Giray
Hacı Arif Bey Emrullah Efendi Tuncel Kurtiz
Hafız Burhan (sesyılmaz) Cahit Irgat Orhan Gazi
Orhan Hançerlioğlu Şevket Ödül Osman Gazi
Doğan Hızlan Selim Sabit Efendi Cumhuriyet Dönemi Bilecik Valileri
Abdülhak Şinasi Hisar Mehmet Adem Solak Cumhuriyet Dönemi Bilecik Belediye Başkanları
Hasan Esat Işık Aşık Ali Tanburacı Abdüllatif Efendi (Gazzizade)
Cemal Işıksel Uluğ Turanlıoğlu Ahmet Muhtar Paşa (Gazi)
Selim İleri Mehmet Fuat Umay Niyazi Akıncıoğlu
Itri Burhanizade Mustafa Sezer Alp Harutyan Aleksanyan
İbnülemin Mahmud Kemal İnal Gazanfer Bilge Gülsen Alnıaçık
Halil İnalcık Erdoğan Bozok Sabri Süha Ansen
Abdi İpekçi Cevat Çapan İsmail Arca
İsmail Cem İpekçi İbrahim Çetkin Doğan Avcıoğlu
İsmail Dede Efendi (Hamamizade) Nezih Danyal Bahaeddin Ahmed Efendi (Cizyedarzade)
Fahir İz Hasan Şemi Ergin İbrahim Balaban
Zeki Faik İzer Nihat Erim Süleyman Edip Balkır
Laika Karabay Turan Güneş Mahmut Celal Bayar
Ali Naci Karacan Rıza Kuas İsmail Beliğ
Yeranuhi Karakaşyan Avni Öztüre İsmet Bozdağ
Esat Mahmut Karakurt Atıf Kaptan Terzioğlu Şefik Bursalı
Selçuk Kaskan Muzaffer Uyguner Behzat Haki Butak
Kel Hasan Hayrettin Uysal Zeki Müren
Müşfik Kenter Müjdat Gezen Behice Boran
Yıldız Kenter Kemal Sunal Cenani
Ercüment Kalmık Cahide Sonku Ali Dikencik
Orhan Veli Kanık Suna Pekuysal Dursun Bey
Ceyhun Atıf Kansu Erkin Koray Sadettin Nüzhet Ergun
Arif Bedii Kaptan Emre Kongar İbrahim Ersaraç
Kazım Karabekir Korhan Abay Mustafa Ertan
Muammer Karaca Mualla Anhegger (Eyüpoğlu) Esiri
Bilge Karasu İsmail Rüştü Aksal Eşref Mustafa Paşa
Refik Halid Karay Sait Faik Abasıyanık Rumi Eşrefoğlu
Katip Çelebi Ekrem Alican Müzekkin Nüfus
Feyyaz Kayacan Erdal Atabek Feraizcizade-Mehmet Şakir
Osman Cemal Kaygılı Burak Sezgin Gazali Mehmed
Sadettin Kaynak Şadan Bezeyiş Sabiha Gökçen
Necip Fazıl Kısakürek Hüsnü Gürsel Samim Göreç
Zeki Kocamemi Güvahi (Mehmed) Cemal Nadir Güler
Füreyya Koral Balkan Naci İslimyeli Sururi Gümen
Arif Hikmet Koyunoğlu Kerim Korcan Halil Edip Bey-Halilağazade
Hazım Körmükçü Necati Mert Hayli Ahmed Çelebi
Zihni Küçümen Vedat Özcan Kadızade-i Rumi-Musa Paşa
Hamparsun Limoncuyan Cumhuriyet Dönemi Sakarya Valileri Tahsin Karakuş
Mardiros Manakyan Erman Artun Kınalızade Hasan Çelebi
Edgar Manas Ender Çelikkol Pınar Kür
Mesut Manioğlu Hikmet Çevik Lamii
Arif Müfit Mansel Emin Birol Mehmed Efendi (Baldırzade)
Seha L. Meray Engin İlhan Mehmed Fahrettin Efendi
Mimar Kemalettin Nurettin Erkılıç Mehmed Said Efendi (Feraizizade)
Musahipzade Celal Memduh Şevket Esendal Mehmed Tahir Bey
Bedia Muvahhit Süreyya Gördüren Nezihe Meriç
Fehim Münif Güngör Dilmen Kalyoncu Alaattin Kalfa
Zühtü Müritoğlu Günhan Kurt Ahmedi Bican
Namık İsmail Nuri Sami Koral Şalvarlıoğlu İbrahim Ağa
Neyyire Neyyir Namık Kemal Gelibolulu Mustafa Ali
Şukufe Nihal Aydın Oy Gelibolulu Mehmet Adil Efendi
Nikogos Ağa (Taşcıyan) H.Adnan Önelçin Gelibolulu Kaymak Mustafa Paşa
Fahri Korutürk Siyami Özel Zeynel Arab
Fuat Köprülü Adnan Özer Hoca Hamza
Şükran Kurdakul Sami Nabi Özerdim Hüseyin Becce Gazi
Mahmud Celaleddin Paşa Mustafa Faik Öztrak Hüseyin Kelami Paşa
Yusuf Sıtkı Mardin Orhan Öztrak Hamza Bey
Rauf Mehmet Mürüvvet Sim Mehmet Nati Efendi
Abdülkadir (A.Kadir) Meriçboyu Mehmet Serez Zati Süleyman Efendi
Muallim Naci Mahmut Sümer Mustafa Musliddin Efendi
Ahmet Hikmet Müftüoğlu Sabih Şendil Katip Selahattin
Behçet Necatigil İlhan Tarus Ece Bey
Aziz Nesin Haluk Tezonar Hüseyin Mumcu
Özdemir Nutku Fahir Taner Mustafa Nesib Efendi (Gazzizade)
Necmettin Halil Onan Hilmi Yücebaş Necib Abdülkadir Efendi
Sıddık Sami Onar Cumhuriyet Dönemi Tekirdağ Belediye Başkanları Sedat Özden
Emin Onat Cumhuriyet Dönemi Tekirdağ Valileri Fahri Özdilek
A.Hikmet Onat Şükrü Öner Hakkı Özkan
Ahmet Cevdat Oran Muharrem İnce Faruk Özkurt
Bülent Oran Osman İnci Mehmet Baha Pars
Hüseyin Rauf Orbay Nazan Ölçer Celal Sılay
Cüneyt Orhon Sabahattin Türkoğlu Zeynel Soyuer
Orhan Seyfi Orhon Doğu Roma (Bizans) İmparatorları 1 Süleyman Çelebi
Yusuf Ziya Ortaç Doğu Roma (Bizans) İmparatorları 2 Bimen Şen
Oksiyam (Tamburi) Doğu Roma (Bizans) İmparatorları 3 Osman Şevki Uludağ
Osman Hamdi Bey Nilüfer Hatun Nedret Uyguç
Halit Fahri Ozansoy Şeyh Edebali Halil Bedii Yönetken
Mim Kemal Öke Saruca Paşa Ziya Bey
Nahit Sırrı Örik Lala Şahin Paşa Ziyaeddin Ahmed Efendi (Eşrefzade)
Tahsin Öz Emir Sultan Buhari Cafer Zorlu
Münif Fehim Özarman Molla Lütfi Gündüz Aktuğ
Suphi Ziya Özbekkan Ali Kuşçu Ragıp Gerçeker
Adile Naşit Özcan Atik Ali Paşa Zeki Gönen
Selim Naşit Özcan Şehzade Süleyman Çelebi Nedret Yılmaz Selçuker
Naşit Özcan Evrenos Gazi (Bey) Çandarlı Vezir Ailesi
Akil Muhtar Özden Aykutalp Bey A.Adnan Adıvar
Nüvit Özdoğru Konuralp Bey Ahmed-i Bican (Yazıcıoğlu)
Mehmet Seyfettin Özege Hacı İlbeğ Ahmed Celaleddin Dede
Kemal Özer Timurtaş Paşa (Demirtaş) Ali Mustafa
Demir Özlü Muhammed Şah Fenarizade Gelibolulu Mustafa Âli
Mustafa Nihat Özön Molla Şemseddin Fenari A.Teoman Alpay
Münir Özkul Molla Gürani Tevfik Rüştü Aras
Nejat Özön Davut Paşa Türkkaya Ataöv
Hüseyin Siret Özsever Hızır Bey Selahattin Batu
Celal Muhtar Özden Nakkaş Sinan Bey Kemal Bilbaşar
Recep Peker Hocazade Muslihiddin Cami (Rumi ve Mısri)
Peyami Safa Şah Melek (Şahmelik) Paşa Adalet Cimcoz
Mustafa Plevneli Gazi (Köse) Mihal İ.Güney Dal
Prens Sabahattin Hürrem Sultan Arif Damar
Mahmut Ekrem Recaizade Baki İlhan Demiraslan
Ekrem Reşit Rey Fuzuli Bülent Dikmener
Cemal Reşit Rey İbrahim Paşa (Damat İbrahim paşa) Naci Elif
Osman Ziya Saba Sokollu Mehmed Paşa Metin Erksan
Başar Sabuncu Lala Mustafa Paşa Erol Günaydın
Muhittin Sadak Ebusuud Efendi Celal Nuri İleri
Sadullah Ağa Barbaros Hayreddin Paşa Suphi Nuri İleri
Tevfik Sağlam Kösem Sultan Fethi Kayaalp
Zeki Salih Piyale Paşa Ahmet Köksal
Aşil Samancı Kılıç (Uluç) Ali Paşa Muteremoğlu (ılgaz) Afet
Samipaşazade Sezai Sinan Paşa (Koca Sinan Paşa) Piri Reis
Ayşegül Sarıca Devlet Giray Han Attila Peken
Ahmet Say Zal Mahmud Paşa Mümtaz Zeki Taşkın
Hülya Saydam Pertev Paşa Mehmed Yazıcıoğlu
İ.Refik Saydam Şemsi Ahmed Paşa (Şemseddin Efendi Kadızade Ahmed) Erhan Keleşoğlu
İbn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci Tiryaki Hasan Paşa Cumhuriyet Dönemi Çanakkale Valileri
Münir Nurettin Selçuk Hoca Sadeddin Efendi Cumhuriyet Dönemi Çanakkale Belediye Başkanları


Kayıt sayısı =987